VESTI, VORKY, FESTIVAL, PRIJAVA

Slajder

Slide 10 Slide 9 Slide 8 Slide 7 Slide 6 Slide 5 Slide 4 Slide 3 Slide 2 Slide 1

недеља, 15. март 2015.

PRIJAVA ZA FESTIVAL MISTER VORKY 2015

MISTER VORKY 
2. Međunarodni festival jednominutnog filma  
5-7. jun 2015.  
Ruma, Srbija


                                                                        Dragi autori,
Raspisali smo konkurs za prijem filmova za 2. Međunarodni festival jednominutnog filma Mister Vorky, koji će se održati u Rumi od 5. do 7. juna 2015. Molimo vas da preuzmete prijavu, popunite je i pošaljete nam na mejl adresu  mistervorky@gmail.com do 15. maja. Više informacija možete pronaći uskoro na našem novom sajtu  http://vorkyteam.rs/.
Vidimo se na festivalu!MISTER VORKY
2nd International Festival of One Minute Film
5th till 7th of June 2015
Ruma, Serbia  

                                                           Dear authors,
We announced open call for films for 2nd International Festival of One Minute Film Mister Vorky which will be held in Ruma, Serbia from 5th till 7th of June 2015. Please download entry form, fill out it and send us to the e-mail address mistervorky@gmail.com till 15th of May. Soon we will announce more information on our new site http://vorkyteam.rs/.
See you at the festival!

Pravilnik i propozicijeMISTER VORKY
2. Međunarodni festival jednominutnog filma
5-7. jun 2015.
Ruma, SrbijaPravilnik i propozicije:

1. Mister Vorky je Međunarodni festival jednominutnog filma, koji prikazuje i promoviše najbolje
jednominutne filmove sa svih svetskih kontinenata. Organizator Festivala je Nezavisni filmski
centar Vorky Tim, koji na ovaj način odaje počast velikom srpsko-američkom filmskom umetniku
Slavku Vorkapiću.
2. Drugo izdanje Festivala održaće se u Rumi, u periodu od 5. do 7. juna 2015.
3. Cilj Festivala je prikazivanje autorskih filmova najkraće forme i svih žanrova/rodova sedme
umetnosti (igrani, animirani, dokumentarni...).
4. Prijavljeni filmovi moraju imati trajanje do 60 sekundi (jedan minut), zajedno sa najavnom i
odjavnom špicom (u izuzetnim slučajevima, tolerisaće se dužina filma čija odjavna špica traje
nakon jednog minuta). Pravo učešća na Festivalu imaju filmovi proizvedeni od 2013. do 2015.
godine.
5. Za prijavljivanje i prikazivanje filmova ne plaća se kotizacija, odnosno nadoknada.
6. Jedan autor može prijaviti više filmova, ali svaki prijavljeni film mora imati zasebnu prijavu.
7. Prijavljeni filmovi ostaju u arhivi Festivala, i mogu biti upotrebljeni isključivo za nekomercijalne
projekcije u obrazovnim ustanovama, kulturnim institucijama i na srodnim festivalima u drugim
gradovima u Srbiji, a u cilju promocije Festivala.
8. Krajnji rok za prijavu filmova je 15. maj 2015. Svi autori čiji filmovi budu uvršteni u festivalski
program biće obavešteni putem elektronske pošte do 18. maja 2015.
9. Filmovi koji budu ušli u programe festivala (takmičarski i prateći) moraju biti dostavljeni u
formatima .mp4 (H264) ili .mov, putem linka za download, najkasnije do 22. maja 2015.
10. Filmovi proizvedeni van engleskog govornog područja moraju imati engleski titl.
11. Festival ima takmičarski i prateći (ne-takmičarski) program-Panorama jednominutnog filma.
12. Selektor Festivala vrši izbor filmova za takmičarski i prateći program.
13. O nagradama Festivala odlučuje međunarodni žiri, sastavljen od eminentnih stručnjaka iz
oblasti kinematografije.

14. Zvanične nagrade festivala su:

Grand Prix za najbolji film festivala – plaketa “MISTER VORKY”

Nagrada za najbolji domaći film – plaketa “MISTER VORKY”

Nagrada žirija publike za najbolji film - diploma “MISTER VORKY”

Međunarodni žiri može izabrati do tri specijalna priznanja (diplome), za određene
kategorije.Organizator zadržava pravo da obogati nagradni fond, u zavisnosti od sredstava.

Rules and regulations

                                                   MISTER VORKY
                         2nd International Festival of One Minute Film
                                              5th till 7th June 2015
                                                      Ruma, Serbia

Rules and regulations:

1. Mister Vorky is an International Festival of One Minute Film, which promotes the best one
minute films from all continents. Organizer of the Festival is Independent Film Center Vorky Team
which in this way pays tribute to the great Serbian-American film artists Slavko Vorkapich.
2. Second edition of the Festival will be held in Ruma from 5th till 7th of June 2015.
3. Goal of the Festival is a presentation of author films of the shortest form and all genres of the
seventh art (fiction, animation, documentary…)
4. Submitted films must have length to maximum 60 seconds (one minute), together with opening
and closing titles (in exceptional cases it may be tolerated that film has closing titles which prolongs
complete film longer than one minute). Films produced in the period of 2013 to 2015 are eligible to
participate.
5. Festival doesn’t charge any submitting fee or pay screening fee.
6. One author may submit more than one film but each submitted film needs to have separate
application form.
7. Submitted films stays in the Festival Archive and they might be used exclusively in noncommercial
screenings at educational and cultural facilities and related festivals in Serbia, in order
of Festival promotion.
8. Deadline for submitting films is 15th May 2015. All authors which films are selected will be
informed by e-mail till 18th May 2015.
9. Films which are selected for Festival programs (competition and accompanying) must be
delivered via link for download in .mp4 (H264) or .mov format, latest till 22nd May 2015.
10. Films from non-English speaking countries must have English subtitles..
11. Festival has competition and accompanying (non-competition) program – Panorama.
12. Selector of the Festival is selects films for competition and accompanying program.
13. International jury composed of professionals from the field of cinema decides on Festival
awards.
14. Official Festival awards are:
Grand Prix for the Best Film – plaque “MISTER VORKY”
Award for the Best Serbian Film – plaque “MISTER VORKY”
Audience jury award for the Best Film - diploma “MISTER VORKY”
International jury can choose to three special awards (diplomas) for certain film categories.
Organizer holds the right to increase prize fund depending on resources of the Festival.

PRIJAVA ZA FESTIVAL MISTER VORKY 2015

MISTER VORKY 
2. Međunarodni festival jednominutnog filma  
5-7. jun 2015.  
Ruma, Srbija


MISTER VORKY
2nd International Festival of One Minute Film
5th till 7th June 2015
Ruma, Serbia